„GRECO výslovně vyzývá české úřady, aby zlepšily transparentnost legislativního procesu. Při absenci jakékoli regulace lobbingu doporučuje zavést pro členy parlamentu pravidla jak komunikovat s třetími stranami, které se snaží ovlivňovat legislativní proces. Zároveň by měly být tyto interakce transparentnější,“ stojí ve zprávě. Ta také doporučuje vysoce postaveným veřejným osobám zvláštní školení, poradenství a obecně zvyšování povědomí o práci vlivových skupin. Zároveň nabádá k přijetí kodexu chování ze strany parlamentu, soudců a státního zastupitelství.

Na druhou stranu dokument vítá současný reformní proces české vlády vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), zaměřený na posílení nezávislosti státních zastupitelství na politickém vlivu a zvýšení odpovědnosti jednotlivých státních zástupců.

Zákon o střetu zájmů jde správným směrem

Zpráva zdůrazňuje lepší uplatňování majetkových přiznání poslanců a chválí „jako správný krok“ novelu zákona o střetu zájmů – tzv. Lex Babiš nedávno schválila Sněmovna.

GRECO zároveň vyzývá k účinnému dohledu a vynucování pravidel v této praxi. V závěru svého obsáhlého textu uvádí potřebu pozměnit systém náboru a kariérního růstu soudců, zejména s cílem zajistit, aby tato rozhodnutí byla na základě předem stanovených objektivních kritérií, zejména dosavadních zásluh. GRECO rovněž doporučuje, aby výběrová řízení pro jmenování nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců byla transparentnější s tím, že jejich odvolání by bylo možné pouze v rámci disciplinárního řízení.

GRECO – takzvaná Skupina států proti korupci – byla založena v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem roku 2002. GRECO pomáhá odhalovat nedostatky v národních antikorupčních politikách, poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy a také nabízí platformu, na níž lze sdílet praktické zkušenosti s prevencí a detekcí korupce.

V současné době má skupina 49 členů (48 evropských států a Spojené státy americké). Česká republika by měla na 14 současných doporučení reagovat do ledna 2018.