Málokterý zákon totiž zajímá veřejnost tolik jako právě trestní zákon, vždyť stačí tak malinko a každý se s ním může seznámit na vlastní kůži. Tentokrát nešlo o jednu z dlouhé řady novelizací, ale o nový kodex.

Na změnu trestního zákona veřejnost čekala s pochopitelnou netrpělivostí. Respektive na jeho výrazné přitvrzení. S demokracií se totiž společnost dočkala přílivu zločinnosti, a to i takové, o jaké předtím neměla tušení. Například tunelování má šanci se stát světovým termínem stejně proslaveným jako robot bratří Čapků. Dosavadní trestní sazby se dílem rozcházejí s logikou, dílem jsou okatě měkké. To když za zpronevěru může pachatel dostat větší trest než za vraždu. A když za tu vraždu máme horní hranici trestu 15 let. Okolní státy, vyspělé a s delší tradicí demokracie, mají trestní sazby výrazně tvrdší. Bije to do očí a máme pověst země pro některé druhy kriminality zaslíbené.

Smyslem každé rekodifikace právní úpravy by mělo být sladění textů paragrafů s obecným nazíráním spravedlnosti. Je zřejmé, že v dosud platném trestním zákoně tomu tak není, ostatně jinak by se nemusel měnit. Směšné tresty vrahům by neměly vyvolávat hořké úvahy o ceně lidského života.

Co tedy konkrétně se bude posuzovat ve druhém čtení? Z toho nejdůležitějšího - horní hranice za vraždu nebude 15 let, ale 20. Výjimečnost trestu odnětí svobody se přesune na pětadvacet až třicet let a doživotí. Bude veřejnost spokojena? Myslím, že ne úplně. Podle mne je škoda, že v návrhu chyběl - asi pro zachování koaličního klidu - lidovecký návrh Dvakrát a dost. V radikálnějším Slovensku něco podobného začalo právě platit a jsem přesvědčen, že k užitku.

Každopádně kodex trestního práva, který se včera ve Sněmovně projednával, je mimořádnou událostí v práci Parlamentu ČR, významem nesrovnatelnou s projednáváním jiných předloh. Bylo tedy zajímavé, že ve sněmovních ochozech netísnily se davy soudců, státních zástupců, policistů a jiných, profesně spřízněných lidí. Doufejme, že na vině není (jak se obává předseda Legislativní rady vlády) obecná devalvace práva v českomoravské zemi.

PRÁVO 15. října 2004