Řadový státní zástupce Martin Fraš nějak "předjedná" s policií, že navrhne soudci, aby vzal Marka Dalíka a Jan Večerka do vazby, až je policie obviní z podplácení Kořistky. A když je policie dopraví do Ostravy vrtulníkem, aby je tam soudce mohl vyslechnout, zakáže vedoucí okresní prokurátor Josef Bláha Frašovi návrh na vzetí do vazby podat. Doufejme jen, kvůli přezkoumatelnosti obou různých stanovisek, že Fraš využil moudrého ustanovení zákona o státním zastupitelství a vyžádal si pokyn písemně, pokud mu ho dal Bláha jen ústně.

Ve vzduchu pak visí otazníky - ve věci opravdu nebyly žádné skutečnosti, které by vyvolávaly obavu, že obvinění, jsouce ponecháni na svobodě, nebudou mařit vyšetřování, které teprve s jejich obviněním smělo podle zákona začít? Opravdu nesvědčí nic tomu, že budou ovlivňovat svědky, případně se dožadovat politických zásahů do vyšetřování?

Dohled nad postupem okresního státního zastupitelství má zastupitelství krajské. Zpráva jeho vedoucí Zlatuše Andělové změnila situaci. Andělová zpochybňuje policii, poslance Kořistku, detektor lži i samo stíhání. Moc silná v kramflecích ale není, protože nedala okresnímu zastupitelství závazný pokyn, jak podle zákona měla, ale pouhé doporučení, aby vyhověl stížnosti obhajoby a stíhání zrušil. Je pravda, že je vůči Frašovi zaujatá, protože s ním v minulosti měla spory?

Je neobvyklé, že Andělová zpochybňuje důkazy. Veřejný žalobce je povinen je získávat, a je-li jich dost, souhlasit s trestním stíháním a pak podat obžalobu. Až soud důkazy posoudí, žalobce není vázán ustanovením, že se má v pochybnostech o důkazech přiklonit na stranu obviněného, v tom má ministr vnitra František Bublan pravdu. Ministr také zarputile odmítá seznamovat s podrobnostmi případu. Prostě mu to nepřísluší, takže jen trpělivě odmítá nařčení ODS z podjatosti policie.

Není ovšem divu, že vedoucí okresního zastupitelství Bláha považuje i pouhé doporučení Andělové za závazné. Je to ale spíše takové politická podpora pro něj, když neměl dost síly, aby Frašovi trestní stíhání sám zatrhl. Podle zákona to učinit mohl, sám mohl ve věci rozhodnout. Proč se schovává za Andělovou?

A jdeme o stupínek výše, na státní zastupitelství vrchní. To nejvyšší, kde jeho vedoucí Marie Benešová zatím podle převažujícího mínění osvědčila nezávislost na politických tlacích, nemůže totiž samo rušit postup okresu či kraje, na Andělovou musí jít obchvatem, přes zastupitelství vrchní. Už nemáme monokracii jako za prokuratury, kde generální prokurátor mohl o všem sám rozhodnout. Cestou vyšetřujících soudců jsme se ale také nedali, české řešení je hybrid. Nepodařený.

Proč vůbec máme soustavu soudů i státních zastupitelství čtyřstupňovou, i když by státu naší velikosti stačila třístupňová? Je to jeden z mnoha důsledků rozpadu čs. federace. Federální nejvyšší soud a prokuratura se v roce 1993 staly českými nejvyššími, a protože krajské zůstaly, musely se z nejvyššího českého soudu a prokuratury udělat vrchní, aby soudci a prokurátoři nepřišli o své prestižní funkce.

Přechod z prokuratury na státní zastupitelství, které už nedozírá na zákonnost v jejím celku, ale - až na malé výjimky - jen zastupuje stát ve veřejné žalobě u soudu ve věcech trestních, byl asi jednou z nejhorších polistopadových chyb. Ani zákon o státním zastupitelství se nevyvedl, za deset let byl už desetkrát novelizován.

Ať už vrchní a pak i nejvyšší státní zastupitelství rozhodne o postupu podřízených státních zástupců jakkoli, pachuť z toho, že za jejich rozpory jsou osobní motivy či vnější tlaky, zůstane. Bude tomu tak dlouho, pokud se politické zájmy budou uplatňovat prostředky trestního práva. O právo spolu totiž státní zástupci rozhodně neválčí.

PRÁVO 14. října