Jiné ženě zase přicházely soudní obsílky na adresu, na níž bydlela v minulém století. To vše kvůli chybám v Informačním systému evidence obyvatel ministerstva vnitra.

„Je nutné, aby byli úředníci mnohem důslednější při práci s ním. Zdánlivě drobné chyby či opomenutí jejich opravy v systému evidence mohou totiž mnoha lidem způsobit nemalé potíže. Nepřesnosti je nutné řešit okamžitě,“ řekla Právu ombudsmanka Anna Šabatová.

Informační systém vznikl na přelomu 80. a 90. let minulého století. O každém z přibližně 10,5 miliónu obyvatel jsou v něm základní data, od místa narození či pobytu, rodného čísla až po informace například o občanském průkazu či pasu. Se systémem pracují státní úředníci, včetně zaměstnanců katastrálních nebo finančních úřadů, správa registru obyvatel, řidičských průkazů, ale také exekutoři nebo například notáři.

Většina chyb vznikla při vytváření evidence na přelomu 80. a 90. let, kdy se údaje přepisovaly do elektronické evidence z takzvaných přihlašovacích lístků. K tomu se přidaly nahodilé chyby. Úředníci by měli při odhalení kterékoli do evidence vyznačit, že jde o nesprávný údaj, a informovat příslušnou radnici, aby údaj ověřila a opravila.

Chybný údaj o dědečkovi

Někdy přichází náprava v poslední chvíli. Příkladem toho je případ ženy, kterou oslovila notářka s tím, že zdědila majetek po člověku, o jehož existenci neměla ponětí. Radost se záhy změnila ve zklamání, když zjistila, že na tento majetek jsou vázány dluhy. Teprve při jednání u notářky se zjistilo, že do evidence někdo uvedl špatně rodné číslo jejího dědečka.

Ještě absurdnější byla situace muže, jenž s manželkou a synem v roce 1980 emigroval do Kanady, kde od té doby spokojeně žije. U ženy a chlapce byl v evidenci vyškrtnut údaj o jejich trvalém pobytu v ČR, u muže se tak nedopatřením nestalo.

Na chybu ho nikdo neupozornil, ani když si rodina požádala v roce 2002 o české pasy. Až po dalších deseti letech zjistil, že má v Česku stále ještě trvalý pobyt. Příslušná radnice mu zatím léta evidovala údajné dluhy za neuhrazený svoz komunálního odpadu a nakonec na něj poslala exekutora.

„Jen důsledná práce s daty v evidenci a okamžité řešení všech nesrovnalostí jsou ochranou proti těmto zmatkům,“ dodala ombudsmanka. Na tyto problémy již upozornila představitele úřadů, které s evidencí pracují.