Pokud Senát a prezident bude souhlasit, zdraží příští rok například poplatky za vydání žádosti v daňovém nebo celním řízení, za udělení státního občanství ČR, za zápis do registru vozidel nebo za vydání registrace k provozu autoškoly.

Nově budou zavedeny mimo jiné poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, či poplatky za potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí. Vydání řidičského průkazu nepodraží a od poplatku by byly osvobozené prvopisy matričních dokladů. Mezi ně patří i rodný list, občanský průkaz, cestovní pas nebo oddací list.

Loni územní samosprávné celky vybraly na správních poplatcích přibližně dvě miliardy korun, státní rozpočet zhruba 3,5 miliardy korun.