Některé z pozemků, na které si Wartenberg činil nárok, leží přímo u sídla horní komory parlamentu. Stát nemovitosti zabavil na základě Benešových dekretů.

Žalobu nepravomocně zamítl již v prosinci 2014 Obvodní soud pro Prahu 1. Z jeho verdiktu, vyplývá, že Wartenberg se domáhal zrušení příslušných rozhodnutí pozemkového úřadu s tím, že není jasné, podle jakého dekretu byly pozemky zkonfiskovány, a že tedy pro nedodržení zákonného postupu se konfiskace prakticky vůbec neuskutečnila.

Soudce ale konstatoval, že ke zrušení rozhodnutí není důvod, protože žalobcův otec nesplnil zákonnou podmínku zpětného nabytí občanství.

Wartenbergova otce Karla odsoudil mimořádný lidový soud v České Lípě v roce 1946 k roku těžkého žaláře a ke ztrátě občanské cti a veškerého majetku za to, že „byl v době zvýšeného ohrožení republiky členem Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK), tedy organizace podobné povahy jako SS”.

Jeho syn v restitučních sporech dlouhodobě poukazuje na to, že letecký spolek NSFK rozhodně nebyl organizací podobnou těm fašistickým. Tvrdí také, že otec se nikdy nepřihlásil k německé národnosti, protože v tomto smyslu nikdy nepodepsal žádnou sčítací listinu.