Už jste otestovali počítačový systém ČSÚ. S jakým výsledkem?

Zpracování výsledků zkoušíme vždy před každými volbami. Součástí jsou i zátěžové testy. Ověřujeme při nich odolnost systému v momentě, kdy do něj vstupuje velké množství dat nebo kdy vzniká vysoký požadavek na informace z prezentačních ser­verů. Tím základním je web volby.cz. Kdyby ale došlo k jeho výpadku, pak je tu alternativní zdroj informací: volby­hned.cz.

Máme za sebou již dvě zkoušky. Obě potvrdily, že naše systémy jsou na hlasování v pátek a v sobotu připraveny. Kontrolovali jsme hlavně počítačové programy i kvalitu spojení mezi ústředím ČSÚ a všemi přebíracími místy. Třetí a zároveň poslední zkouška před volbami proběhne v úterý.

Jste schopni odolat hackerským útokům? Zaznamenali jste už někdy nějaký pokus?

Právě takovým útokům se snažíme maximální možnou měrou předcházet a připravujeme se na krizová řešení. Proto jsme při zkouškách simulovali i nejrůz­nější krizové situace. Máme několik záložních variant pro případ, kdyby k něčemu takovému došlo a naše servery by nebyly stabilní. Naštěstí se v minulosti nic podobného nestalo a doufám, že ani tentokrát tomu nebude jinak.

Jsou krajské a senátní volby pro váš úřad něčím jiné než ostatní?

Z hlediska procesu zpracování výsledků hlasování se od jiných voleb neliší. Až se v sobotu 8. října ve 14 hodin uzavřou volební místnosti, začnou okrskové komise ihned sčítat hlasy. Po sečtení musejí komise předat zápisy o výsledku hlasování ČSÚ, a to na přebíracích místech.

Celkem bude fungovat 467 takových míst. Zaměstnanci ČSÚ tu zkontrolují správnost vyhotovení zápisů a poté odešlou data do našeho ústředí k dalšímu statistickému zpracování. Výsledky budou zveřejňovány průběžně a bude je možné sledovat na stránce www.volby.cz.

Kolik lidí se bude na zpracování výsledků o víkendu podílet?

Ve dnech voleb 7. a 8. října to bude 2900 osob. Třetinu z nich tvoří kmenoví zaměstnanci ČSÚ, ostatní jsou krátkodobě nají­­máni.

Kdy se občané dozvědí, jak volby dopadly?

To záleží na rychlosti a bezchybnosti práce okrskových komisí při sčítání i na tom, jestli bude komise zpracovávat výsledky za jedny, tedy senátní, nebo za oboje, tedy i za krajské volby.

V případě samostatně konaných senátních voleb v Praze očekáváme předání prvních výsledků v řádu desítek minut po uzavření místností. Podle zkušeností z minulých voleb doufáme, že konečné výsledky by mohly být k dispozici v sobotu 8. října před půlnocí. Možná že to ale bude až v neděli nad ránem.