„Na sledovaných vodních tocích došlo letos ke třinácti nehodám, z toho v červenci k sedmi, a jedna byla smrtelná. Naopak ­srpen se už obešel bez mimořádných událostí,“ sdělila Státní plavební správa (SPS), která o prázdninách zkontrolovala v celé ČR 742 plavidel, jestli dodržují stanovená pravidla.

Nejčastějšími zjištěnými prohřešky bylo podle SPS vedení plavidla bez průkazu způsobilosti, chybějící doklady, neúplné či chybějící poznávací znaky plavidla, alkohol, zejména u vůdců neevidovaných plavidel, vodní lyžování mimo vymezené plochy a nerespektování plavebního značení.

Tragická srážka

Červencovou tragickou nehodu si na Orlíku vyžádal střet vodního skútru s pramicí. Zahynula mladá žena a případ vyšetřuje policie jako ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti.

Naštěstí jen lehké zranění si vyžádal požár na malém plavidle v dalešické přehradě. Další červencové nehody byly způsobeny kolizí s překážkou na vodní cestě, potopením lodi či srážkou veslice s jiným plavidlem.

Červencová bilance nehod nenechala klidným ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který projednal situaci na frekventovaných vodních plochách nejen se Státní plavební správou, ale 14. září i se starosty obcí v okolí Slapské přehrady.

„Dohodli jsme se, že budeme dále přicházet s konkrétními opatřeními, která vymezí plochy pro plavce a dopravním značením zvýší bezpečnost na přehradě,“ sdělil včera Ťok.

Potřebná opatření na Slapech i Orlíku

K tomu, že srpen se už na vodách obešel bez nehod, přispělo vymezení celkem osmi míst pro koupání na Slapech a Orlíku.

„Na těchto přehradách jsme navíc vymezili také oddělený prostor pro figurální a akrobatickou jízdu vodních skútrů,“ uvedla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Do míst s nejčastějším výskytem plavců je zakázáno vplutí plavidel se spalovacím motorem. Vzdálenost 50 metrů, do níž je pro plavidla povolena maximální rychlost nanejvýš 10 km/h, se přitom nepočítá od břehu, ale až od hranice zóny pro plavce.

„Takové vyznačení v užších místech vodní nádrže může dokonce znamenat omezení rychlosti v celé plavební dráze,“ upozorňuje Němcová.

Pokuty hned na místě

Platná vyhláška MD vychází z novely zákona o vnitrozemské plavbě, jež je v účinnosti od loňského 1. ledna. Policii dala pravomoc pokutovat řidiče motorových člunů a ostatních malých plavidel za spáchané přestupky hned na místě.

Novela také upravila podmínky pro půjčovny lodí a provozování vodních sportů, jako je jízda na vodních skútrech či vodní lyžování. Například půjčovnu malých plavidel lze provozovat pouze na povolení Státní plavební správy.

Ta také vymezuje plochy pro vodní lyžování a podobné aktivity, určuje maximální možný počet plavidel, která se smějí na dané ploše v jednu chvíli nacházet.

Vodní lyžování je podle novely zakázáno v noci a za snížené viditelnosti. Zakázáno je i koupání a potápění v přístavech i jejich okolí a všude tam, kde by to ohrozilo bezpečnost plavby.