Okresní soud Praha-východ v roce 2013 na žádost nadace potvrdil zápis v katastru nemovitostí, podle nějž pozemky patřily do dědictví Lichtenštejnů.

„K našemu překvapení ale Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2014 podal konfiskační žalobu na tyto pozemky,” popsal vývoj případu výkonný ředitel Nadace Konstantin z Lichtenštejna.

Okresní soud pro Prahu-východ pak loni v listopadu spor rozhodl ve prospěch státu. Jeho rozhodnutí letos v květnu potvrdil i Krajský soud v Praze. [celá zpráva]

„Rozhodli jsme se podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve smyslu, aby zrušil rozsudky soudů nižší instance, které byly dosud vydány,” uvedl Konstantin.

Pozemky patřily původně knížeti Františku Josefovi II., který se podle československých soudů přihlásil ve 30. letech k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu na základě Benešových dekretů.

Chybný zápis v katastru

Původní zápis v katastru nemovitostí, který jako vlastníka stanovil Lichtenštejny, vznikl chybou úředníků, kteří v minulosti přesně neoznačili všechen majetek, který podle Benešových dekretů propadl státu. Podle vysvětlení soudu se přechod vlastnictví uskutečnil na základě dekretů bez ohledu na to, kdo byl zapsán v katastru.

Soudy podle Konstantina vůbec nevzaly v úvahu, že nadace byla v roce 2013 potvrzena jako právoplatný vlastník pozemků. „Je to velmi jednoduché, nadace zcela prokazatelně, právoplatně zdědila a také registrovala vlastnický titul na pozemky, byl potvrzen i českými soudy v roce 2013. Proto nedávný výrok byl překvapením a shledáváme ho za zcela nepřijatelný,” řekl.

Dohra může být u mezinárodních soudů

Konstantin také zopakoval dřívější postoj, že Benešovy dekrety se nevztahují ani na nadaci, ani na Františka Jozefa II. Vyjádřil také znepokojení z toho, že v roce 2016 české soudy rozhodují o zabavení řádně zapsaného majetku.

„Doufáme, že Nejvyšší soud zváží všechny skutečnosti a všechny důkazy a i přesto, že to bude určitě trvat řádově několik měsíců, rozhodne v náš prospěch,” řekl.

Nadace v tiskové zprávě uvedla, že je připravena případ posunout k mezinárodním soudům.