Papež měl podle Vlka zřetelnou radost. "Řekl jsem mu, že sv. Anežka je zakladatelkou jediné české řehole, jejímž posláním je péče o nemocné a chudé, a proto její socha přichází do Vatikánu v tomto Svatém roce milosrdenství,” odpověděl kardinál Vlk na dotaz českého vysílání vatikánského rozhlasu, o čem mluvil s papežem Františkem při osobním pozdravu.

Papež přivítal 300 českých poutníků, kteří se zúčastnili dnešní generální audience na Svatopetrském náměstí. "Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miloslava Vlka, biskupy a státní představitele a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České. Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství," citoval papeže vatikánský rozhlas.

"Patronka České země Svatá Anežka Česká je pro mne symbolem nejenom české státnosti, ale především symbolem milosrdenství..," uvedl ministr Herman. Podle něj je tento dar důstojným příspěvkem ČR papeži Františkovi v době Svatého roku milosrdenství.

Sochu vytvořili studenti

Iniciátorkou akce je místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která do Vatikánu s delegací rovněž dorazila. Sochu z vyhnánovského pískovce, která je 160 centimetrů vysoká a váží zhruba 300 kilogramů, vyrobili studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic na Jičínsku.

Svatá Anežka Česká se tak symbolicky vrací do míst, kde byla v listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. Anežka Přemyslovna (Anežka Česká) byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Místo života u dvora si zvolila cestu řeholnice a pomáhala chudým a nemocným, mimo jiné ve špitále a útulku v Praze Na Františku, který založila.

Odpoledne měl kardinál Vlk na programu mši v bazilice sv. Jana Křtitele Florentského. Odtud pak procesí zamířilo do Svaté brány baziliky sv. Petra. Pouť účastníci zakončili u oltáře sv. Václava.