Pak ale jako blesk z čistého nebe v den plánovaného jednání u soudu letos v březnu za ní přišel starosta Jan Bozděch (KSČM) a uzavřel s ní obchod. Dohodli se, že jí vyplatí sumu v řádu stovek tisíc korun odpovídající jejímu ročnímu platu výměnou za stažení žaloby na neplatnost výpovědi.

Jenže to má dva háčky. Jednak na odstupné ve výši dvanáctinásobku platu, jak je platba popsaná v mimosoudní dohodě, má zaměstnanec podle zákoníku práce nárok pouze v případě, že dostal výpověď ze zdravotních důvodů.

Rozhodl sám?

A pak je tady i podezření, že starosta rozhodl sám svévolně, bez schválení příslušných orgánů městyse.

Podle vyjádření Petra Sulka z Ministerstva práce a sociálních věcí odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Nechtěli jsme se soudit, protože nedokážu říci, jak by dopadl soud. Spor by se taky mohl dlouho táhnout a v případě prohry by byly náklady neúměrně vysoké.Jan Bozděch, starosta

„Pokud je jiná dohodnutá platba, taktéž nazývaná například odstupné, vyplácena zaměstnanci v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru, ale nikoli z důvodů uvedených přímo v zákoníku práce, nejedná se o odstupné,“ sdělil Sulek.

Konkrétní případ ale komentovat nechtěl. „Ministerstvo není zmocněno vydávat závazný výklad pracovněprávních předpisů. Ten může podat pouze soud, který by takový případ projednával,“ vysvětlil Sulek.

Starosta tvrdil, že šlo o mimosoudní vyrovnání, nikoli o klasické odstupné. „Konzultoval jsem to s právničkou, která tento postup posvětila,“ prohlásil Bozděch. Sám si je na 99 procent jistý, že výpověď Svitákové v rámci reorganizace úřadu byla v pořádku.

Zápis neukázal

„Nicméně jsme se nechtěli soudit, protože nedokážu říci, jak by dopadl soud. Spor by se taky mohl dlouho táhnout a v případě prohry by byly náklady neúměrně vysoké,“ dodal starosta. Podle něho výši částky a její vyplacení Svitákové v rámci smíru projednala a schválila rada městyse.

Já jsem přijala platbu takto sjednaného odstupného v dobré víře, že je starosta jako statutární zástupce městyse k takovému jednání oprávněn.Radka Svitáková, úřednice

Zápis z jednání rady, který by to potvrdil, však Bozděch nepředložil. Na opakovanou žádost Práva o poskytnutí tohoto dokumentu, kterým by své tvrzení doložil, nereagoval. Přitom ze zákona o obcích musí být zápis ze schůze rady obce pořízen do sedmi dnů od jejího konání.

Radní Lubomír Kulík (nezávislý) na dotaz Práva uvedl, že se o „nějakém“ odstupném pro Svitákovou jednalo, ale podrobnosti si už prý nepamatuje. „Jestli to není v zápisu, tak je to chyba,“ reagoval Kulík.

Sama Svitáková k celé záležitosti uvedla, že starosta byl ochoten se dohodnout, až když mělo dojít na lámání chleba před soudem. „Já jsem přijala platbu takto sjednaného odstupného v dobré víře, že je starosta jako statutární zástupce městyse k takovému jednání oprávněn,“ reagovala Svitáková.

Podle informací Práva už také na starostu padlo trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bozděch figuruje jako nestraník na kandidátce KSČM pro letošní volby do krajského zastupitelstva.