„Přestože ČR je členem koalice pro boj s hnutím Islámský stát (které zpravodajci nazývají ve zprávě arabským akronymem Da’esh), VZ v roce 2015 nezaznamenalo informace indikující hrozbu teroristického útoku proti cílům na území ČR,” uvádí dokument.

Zvýšenému riziku jsou nicméně vystaveni čeští vojáci působící v rámci zahraničních operací.

Civilní kontrarozvědka ve čtvrtek ve své výroční zprávě upozornila, že podle jejích zjištění potenciální hrozba teroristického útoku existuje. [celá zpráva]

Monitoring tuzemských radikálů

Zpráva zmiňuje i aktivity extremistů v ČR. „Asi nejviditelnějším příkladem v roce 2015 byl nedokonaný útok anarchistické buňky hlásící se k tzv. síti revolučních buněk, kdy jedním z deklarovaných cílů toku měl být vojenský železniční transport,” připomíná zpráva.

Všímá si rovněž vzniku různých paramilitantních uskupení, která jsou reakcí na dění ve společnosti a ve světě.

„Tato uskupení nejsou prozatím vnímána jako přímá bezpečnostní hrozba, přesto jim bude věnována i nadále patřičná pozornost,” upozornili zpravodajci.

Zpráva dále rozebírá krizové regiony ve světě i nárůst hrozeb v kyberprostoru, neboť kybernetická špionáž je na vzestupu.

„Podle hodnocení VZ se bude teroristické know-how dále šířit prostřednictvím internetu a bude využíváno řadou jednotlivců, tzv. osamělých vlků v jejich domovských evropských zemích,” upozorňuje zpráva.