"Zároveň ale budeme platit za léčbu našich lidí v zahraničí, a ta se jen letos odhaduje zhruba na 250, možná i víc miliónů korun. Vyúčtování zatím nepřišlo, ale léčba je v cizině několikanásobně dražší než u nás," řekla Právu ve středu Jiřina Musílková, ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle ní náklady na léčbu cizinců v Česku budou stále stoupat a již na příští rok se odhaduje, že budou stát 170 miliónů korun. Na kolik pak přijde léčba českých pacientů v zahraničí příští rok, zatím nikdo nedokáže odhadnout. To ukáží až zkušenosti z letošního roku.

Tzv. léčebná turistika, kdy pacienti z jiných zemí chodí k nám na plánovanou léčbu a naši do zahraničí, se zatím nerozjela. "Požádalo o ni letos 16 našich pojištěnců a všem jsme to umožnili. Jde o léčbu, která se v Českých zemích neprovádí. Pro ni vždy musí mít předchozí souhlas zdravotní pojišťovny," zdůraznila Musílková.

Mění se struktura pojišťovny

Od 1. října se mění i struktura VZP. Zanikly okresní pojišťovny a vytvořily se krajské pobočky. Neznamená to ale, že by v okresech tyto pojišťovny skončily. Pouze zanikl jejich název a ten se změnil na územní pracoviště. Pobočky dál budou v okresech fungovat tak jako dosud a klienti VZP by tyto změny ani neměli zaregistrovat.

VZP zároveň vytvořila krajské pobočky, které jsou shodné se sídlem krajů. Pouze ve Středočeském kraji krajská pobočka VZP bude sídlit v Benešově. Tyto pobočky už nebudou mít správní ani dozorčí rady jako je dříve měly okresní pobočky.

Zároveň VZP sloučila některé okresní pojišťovny pod jednoho územního ředitele, a tak ušetřila několik řídících funkcí. I když výrazně nesnížila počet zaměstnanců - zhruba jen o čtyřicet, a to proto, že v souvislosti se vstupem do EU musí dělat práce, které dosud nedělala a to bude vyžadovat mnoho pracovních sil. Dokonce se odhaduje, že až se pojištěnci v rámci EU promísí, bude jen na zdravotní pojištění zapotřebí 500 nových zaměstnanců, z toho 350 pro VZP.

Náklady na pojištěnce rostou

Průměrné náklady na jednoho pojištěnce u VZP neustále rostou. Zatímco v roce 2001 to bylo 12 344 korun, letos se očekává, že budou 15 640 korun.

Náklady rostou rychleji než příjmy. Největší nárůst nákladů je na nemocniční a ambulantní péči. Jestliže loni celkové náklady na zdravotní péči, které VZP vyplatila, byly 100,46 miliardy korun, letos se očekává, že to bude 105,6 miliardy korun. Nemocniční léčba loni stála 48,6 miliard a letos se odhaduje, že bude stát 50,2 miliardy korun. Stoupají náklady i na ambulantní péči. Loni to bylo 21,8 miliardy korun, letos je odhad 23,2 miliardy korun.

Podle Musílkové do konce roku bude pojišťovna platit se zpožděním přibližně třiceti dnů. Od příštího roku by ráda ale tuto prodlevu stáhla na minimum.