Řešil ho z popudu ministerstva vnitra, které sice Vaněčka už vymazalo, ovšem s tímto postupem nesouhlasilo. Argumentovalo zákonem o zpřístupnění svazků komunistické bezpečnosti, podle kterého prý není možné žádné jméno vyjmout. Pouze bylo podle nich možné připojit k němu hvězdičku, která znamená neoprávněný zápis.

"Zveřejněním nevinného člověka v seznamech StB jsou porušována jeho práva garantována Listinou základních práv a svobod," uvedla již letos v květnu soudkyně vrchního soudu Zdeňka Ferešová. Soudce NS Pavel Pavlík se s tímto rozhodnutím víceméně ztotožnil. "Šlo o silný argument, k Listině je třeba přihlížet vždy, " řekl Právu soudce.

Stejný metr pro Bohdalovou?

Obdobně jako Vaněček se soudila s vnitrem i herečka Jiřina Bohdalová. I ta se u pražského vrchního soudu domohla vymazání z elektronických seznamů a i v tomto případě ministerstvo podávalo dovolání, o kterém ovšem NS zatím nerozhodl.

Advokát Bohdalové Josef Lžičař v úterý verdikt NS uvítal, neboť podle jeho slov "dal přednost právu na ochranu osobnosti." Lžičař se domnívá, že rozhodnutí ve věci Vaněčka je dobrou předzvěstí i pro ně. "Bylo by paradoxní, kdyby nějaký jiný senát Nejvyššího soudu rozhodl obráceně, protože jde v podstatě o stejný případ," uvedl advokát.

Soudce NS Pavel Pavlík v úterý ovšem pro Právo odmítl, že by jeho senát vynesl precedenční verdikt. "Toto rozhodnutí nelze zobecnit, nelze říci, jak by mohl další podobný spor dopadnout," řekl.

Advokát Lžičař je toho názoru, že by případy měl posoudit Ústavní soud. "Věc se v tento okamžik dostává do fáze, kdy určité právní předpisy navzájem kolidují, tedy zákon o zpřístupnění svazků, právo na ochranu osobnosti a Listina práv a svobod," konstatoval. Za svou klientku Bohdalovou se však k této instituci obracet zřejmě nebude a neplánuje to ani ministerstvo vnitra.

"Ministerstvo takový postup nepředpokládá," řekl jeho mluvčí Petr Vorlíček. K samotnému rozhodnutí NS se mluvčí odmítl vyjadřovat s tím, že vyčkají na písemné znění rozsudku.

Jak už pražský vrchní soud uvedl v případu Bohdalové, její jméno bude dál figurovat v tištěných seznamech vnitra, neboť ty už byly rozebrány. Je však otázka, kdyby ministerstvo mělo provést jejich dotisk podle údajů v archívu, zda by se tam jména neoprávněně evidovaných znovu neocitla.