"Uskutečnit zasedání na veletrhu INVEX je jednou z cest, jak se více přiblížit relativně mladému oboru, který se stále více stává celospolečenským tématem, a akcentovat formy podpory informačních technologií, které jsou v novém vládním prohlášení obsaženy", říká Věra Dušková, tisková mluvčí vlády.

Po skončení zasedání se celá vláda zúčastní slavnostního zahájení veletrhu. Při této příležitosti pronese zahajovací projev předseda vlády ČR Stanislav Gross. Dalšími aktéry slavnostního zahájení veletrhu budou ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář a jeho slovenský resortní protějšek Pavol Prokopovič. Ministři české vlády se poté vydají na prohlídku veletrhu.

Předseda vlády Stanislav Gross a místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn mají dále v plánu zúčastnit se akce Prosperita České republiky - cesta ke znalostní ekonomice, kterou pořádá Sdružení pro informační společnost jako diskusní stůl vládních představitelů, dalších předních politických činitelů, ekonomů a zástupců komerční sféry nad ekonomickými tématy.

Této akce se zúčastní i další političtí představitelé, například senátor a předseda ODS Mirek Topolánek, prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek či hejtman kraje Vysočina František Dohnal.