Právě historici Úřadu pro zahraniční styky (ÚZSI) se s kolegy z německé BND (Bundesnachrichtendienst) na tvorbě publikace Spolková zpravodajská služba a Pražské jaro 1968 (Der Bundesnachrichtendienst und der "Prager Frühling" 1968) podíleli.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

"Studie přináší komparativní pohled do prostředí západoněmecké BND a československé StB (Státní bezpečnost), které byly díky společné státní hranici každodenními soupeři na bojišti studené války," poznamenal mluvčí ÚZSI Jaroslav Hrbek.

Německo-český dokument si můžete zdarma stáhnout z webu ÚZSI zde

Dokument, který je určen pro odbornou i laickou veřejnost, je podle něj "příspěvkem pro pochopení, jak fungovaly zpravodajské služby na dvou stranách 'železné opony' v rámci politického a společenského vývoje bouřlivého roku 1968".

První spolupráce

Historici obou služeb podle Hrbka spolupracovali na jednom tématu poprvé. "S využitím originálních dokumentů vyjádřili svůj pohled na zkoumanou problematiku," poznamenal. Dobové dokumenty v němčině tvoří jádro publikace.

"Byly vybrány takové dokumenty, které představují pracovní postupy uvnitř služby v roce 1968, i konkrétní politické poznatky a analýzy z krizového roku," napsali němečtí historici. Hrbek dodal, že text studie vychází u příležitosti připomenutí srpnových událostí roku 1968.

Podle dokumentu se obě tajné služby na spolupráci nad tímto historickým tématem domluvily v roce 2012. Studie mapuje a prostřednictvím dokumentů doplňuje dílčí výsledky bádání historické komise, která zkoumá dějiny BND do roku 1968. Před dvěma lety už historici z této komise zveřejnili studii o činnosti BND kolem pražského jara.