Právu to dnes sdělil prezidentův mluvčí Tomáš Klvaňa. Holečkův desetiletý mandát ústavního soudce skončí letos v polovině července. Klvaňa ale odmítl potvrdit, že se vzhledem k této okolnosti jedná pouze o dočasné řešení celé situace.

Podle Klvaňova vyjádření se prezident dosud nerozhodl, koho navrhne na místo ústavního soudce, uprázdněné Kesslerovým odchodem. Podle ústavy je právem prezidenta navrhovat ústavní soudce, k jejich jmenování ale potřebuje ještě souhlas Senátu. To není zapotřebí pouze pro jmenování předsedy a místopředsedů Ústavního soudu, jenž je výlučnou pravomocí prezidenta.