Město požaduje od chemičky, která bezprostředně sousedí s centrem Ústí nad Labem, přepracování bezpečnostní zprávy. Třetí únik škodlivin v letošním roce ukazuje podle Gandaloviče na to, že rizika zmíněná v bezpečnostní zprávě neodpovídají skutečnosti. "Spolchemie musí být restrukturalizovaná tak, aby ukončila skladování nebezpečných látek uprostřed města," řekl primátor.

K poslední nehodě ve Spolchemii vyjížděli hasiči ve čtvrtek, kdy z chemičky unikl oxid sírový. Obyvatelé města ovšem nedostali žádnou zprávu o havárii do svých mobilů, jak slibovala bezpečnostní opatření. [celá zpráva]

Gandalovič se dnes před novináři omluvil ústeckým obyvatelům za to, že selhal systém zasílání varovných zpráv do jejich mobilních telefonů. Připomněl, že nový informační systém prostřednictvím pouličního rozhlasu a doplněný letáky s informacemi pro občany bude ve zkušebním provozu od listopadu.

Oxid sírový unikl z chemičky letos již v květnu. Ústecký inspektorát České inspekce životního prostředí za to uložil Spolchemii pokutu 200 000 korun. V dubnu zase z chemičky uniklo zhruba deset kilogramů chloru.