„Převahu souhlasných odpovědí jsme zaznamenali v případě adopce dětí partnera/partnerky, s nimiž daný člověk žije a na jejichž výchově se podílí. Takové právo by homosexuálním mužům a ženám přiznaly více než tři pětiny české veřejnosti – 62 procent,“ uvádí CVVM.

Proti se postavila necelá třetina respondentů – 29 procent.

Postoje lidí k právům homosexuálů

Postoje lidí k právům homosexuálů

FOTO: David Ryneš, Novinky

Téma adopce u registrovaných párů se začalo začátkem července řešit ve Sněmovně. Rozporuplné reakce vyvolal projev poslankyně ČSSD Pavlíny Nytrové, která homosexuály tvrdě zkritizovala. Prohlásila například, že gayové a lesby mají větší sklony k alkoholismu nebo násilí. Premiér šéf soc. dem. Bohuslav Sobotka Nytrovou vyzval k omluvě, ta však na svých slovech trvá. [celá zpráva]

Pro svatby homosexuálů je 51 procent lidí

Další z otázek zněla, zda by měli mít homosexuálové právo adoptovat děti z ústavu. Pro takovou možnost by bylo 48 procent dotázaných, proti 43 procent.

Z průzkumu CVVM také vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny lidí (74 procent) v českém právním řádu uznávají právo gayů a leseb uzavřít registrované partnerství.

„V názoru na právo osob stejného pohlaví uzavřít sňatek je česká veřejnost méně jednoznačná,“ konstatovala společnost. Pro právo osob stejného pohlaví uzavřít sňatek se vyslovilo 51 procent respondentů, proti bylo 43 procent.

Homosexuály podporují mladší lidé

Centrum konstatovalo, že podpora práv homosexuálů je obecně častější mezi mladšími lidmi ve věkové hranici 15 až 44 let, vysokoškoláků a těmi, kdo hodnotí svoji životní úroveň jako dobrou.

„Lidé, kteří všechna sledovaná práva podporují, rovněž častěji uváděli, že mají mezi homosexuálními muži nebo ženami přátele,“ píše se ve zprávě.

Mezi odpůrce se častěji podle CVVM zařadili respondenti hodnotící svou životní úroveň jako špatnou, lidé hlásící se k levicové politické orientaci, respondenti starší 60 let, důchodci a lidé se středním vzděláním bez maturity nebo vyučení lidé.

„Odpůrci také častěji uváděli, že mezi homosexuály nemají žádné přátele ani známé,“ podotýká CVVM.

Průzkum se konal mezi 3. a 20. červnem a zúčastnilo se ho 1005 obyvatel ČR.