Do provozu by měly být zóny spouštěny postupně, první bude zprovozněna během srpna. U připraveného dopravního značení budou do té doby zneplatněny pokyny zavádějící režim zóny placeného stání, instalované parkovací automaty zůstanou vypnuté. Kromě lokalit v Praze 5, 6 a 8, kde se už zóny s automaty budují, se během prázdnin objeví i v Praze 3. Ty budou rozšířeny do oblasti Jarova.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Pro řidiče tak spuštěním projektu skončí éra parkovacích lístků za sklem. Díky novému systému parkovacích automatů se už nebudou muset po zaplacení vracet s parkovacím lístkem zpátky k vozidlu. Jeden automat by měl obsloužit až 90 parkovacích míst. Bude možné platit mincemi, platebními bankovními kartami i eury.

„Při platbě v novém parkovacím automatu bude řidič povinen zadat registrační značku svého vozidla, která bude sloužit jako základní údaj dokládající úhradu za parkování. V nových zónách placeného stání již řidič nebude muset vystavovat parkovací lístek za přední sklo, s výjimkou Prahy 3, která v nově rozšiřované části zóny na svém území zachovává v současnosti platný systém,“ řekl náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Tři typy zón

Automat je vybaven fotovoltaickým článkem a vlastním modemem, takže provozně je zcela autonomní a nepotřebuje žádné připojení na veřejnou elektrickou síť ani na datové kabelové vedení. Kromě toho bude možné úhradu za parkování provést pomocí „chytrého“ mobilního telefonu přes „virtuální parkovací hodiny“. V tom případě řidič nemusí v dané lokalitě parkovací automat vyhledávat.

Budou zavedeny tři typy zón. Oranžová, kde se bude platit v parkovacích automatech nebo virtuálních parkovacích hodinách a kde nebude platit parkovací oprávnění (karta) rezidenta nebo firmy. Fialová, kde se bude platit v parkovacích automatech, virtuálních parkovacích hodinách a kde bude pro místní obyvatele a firmy platit jejich parkovací oprávnění. A konečně modrá, kde platí parkovací oprávnění (karta) rezidenta nebo abonenta a kde je možné zaplatit i pomocí virtuálních parkovacích hodin, parkovací automaty v modré zóně instalovány nejsou.

Registrační značky přečtou auta s kamerami

„Monitoring parkování bude prováděn automaticky pomocí monitorovacího vozidla a také doplňkově ručními skenery. Získaná data budou anonymizována, půjde o interní údaj systému a provozovatel monitoringu ho v rámci procesu nevidí,“ přiblížila manažerka úseku Parkování Dana Jurášková ze společnosti Eltodo.

Pro účely kontroly systém získaná data porovná s informacemi v centrální evidenci úhrad parkovného, přičemž bude zpracovávat pouze datové záznamy vyhodnocené jako neuhrazené parkování. Ty dále předá do Centrálního informačního systému, odkud dokumentace automaticky poputuje ke strážníkům městské policie k dalšímu řešení. Poté budou všechny pořízené záznamy smazány.

Monitorování zaparkovaných automobilů zajistí ekologické hybridní vozidlo, které bude na střešní nástavbě vybaveno speciálním kamerovým systémem. Čtyři kamery budou sloužit ke čtení registračních značek ze všech směrů, a to s možností využít přisvícení infračerveným světlem. Další dvě kamery budou pořizovat fotodokumentace podezření na přestupek a stavu dopravního značení. Monitorovací vozidla budou zónou projíždět vždy opakovaně, v odstupu 3 až 10 minut. Všechny městské části se zónami placeného stání by mělo kontrolovat 8 až 10 vozidel.

„Tento systém bude fungovat všude po Praze, jeho provoz je zkušeností ověřen. Světová města přecházejí na tento typ placení a není důvod, že by nebyl nadále využíván. Praha 1 a Praha 2 by měla přecházet na nový systém na podzim roku 2017. Praha 3 a Praha 7 na jaře 2018, až skončí staré smlouvy,“ doplnila Jurášková.

Všechny potřebné informace ohledně novinek v parkování jsou průběžně uváděny na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.