Invalidovnu nechal vybudovat císař Karel VI. po vzoru první vojenské invalidovny v Paříži. Komplex navrhl v letech 1730 - 1731 architekt a stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer.

Podle původního návrhu měl mít areál rozlohu 300x300 metrů. Přístřešek zde měly najít až čtyři tisíce vojáků se svými rodinami. Komplex měl zahrnovat i vlastní náměstí s kostelem, velkou nemocnici, školy a krámky. Z úsporných důvodů byla z původního plánu realizována jen část, vznikla čtvercová budova o rozloze 100x100 metrů. I tak se dalo mluvit o unikátním zařízení s vlastní pekárnou, pivovarem, nemocnicí či hřbitovem.

Město ve městě

„Klasická ubytovací jednotka mohla ubytovat až 32 vojáků. Dole sídlilo mužstvo a nahoře důstojníci, kteří se na ně mohli dívat, hlídat a případně shora vydávat rozkazy. Invalidovna byla takové město ve městě. Byla tady škola pro děti, protože tady bydleli nejenom invalidé, ale i jejich rodinní příslušníci, nebo také sirotci po vojenských vysloužilcích, i jejich vdovy,“ uvedla Tereza Peprníková ze samostatného oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Činnost Invalidovny zanikla po vybudování nové vojenské ozdravovny v Hořicích v Podkrkonoší roku 1935. Ještě po druhé světové válce se Invalidovna uplatnila pro vojenský archív. V roce 2002 zasáhla objekt stoletá povodeň, jejíž stopy jsou dodnes patrny v přízemí objektu.

Ministerstvo obrany následně pro areál nemělo žádné využití. Od 15. září 2015 byl na základě usnesení vlády převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní je na prodej za vyvolávací cenu necelých 638 miliónů korun. Výběrové řízení trvá do 8. srpna 2016, kdy se mohou zájemci přihlásit.