Rodina nezískala náhradu za majetek za komunismu ani po roce 1989. Justice totiž v jejich případě použila vyhlášku z roku 1959, která při vypořádávání nároků upřednostnila socialistické nebo družstevní vlastnictví. Podle ÚS je ale takový postup diskriminační. Spor se táhne od roku 2008, kdy nárok nejprve zamítlo ministerstvo financí a následně i soudy.

„ÚS již několikrát zdůraznil, že restitučními zákony se demokratická společnost snaží alespoň částečně zmírnit následky minulých majetkových a jiných křivd. Stát a jeho orgány jsou proto povinny postupovat podle restitučního zákona v souladu s oprávněnými zájmy osob, jejichž újma má být alespoň částečně kompenzována,“ konstatoval senát se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem.

„Mnohdy složité restituční řízení nevyvazuje orgány veřejné moci z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení konkrétního případu,“ dodali soudci. Podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1919. Po německé okupaci ji zabralo Maďarsko a po roce 1945 přenechalo Československo toto území Sovětskému svazu.