V dopise předseda Svazu pacientů Luboš Olejár připomíná, že ústavní povinností krajských zastupitelstev je zajišťovat dostupnost péče o zdraví na území kraje. Z toho se dá podle něj odvodit, že kraj nesmí ztratit kontrolu nad nemocnicemi.

"V naší praxi však duch zákona není respektován a co není důrazně formulováno, těžko se vymáhá," uvádí Olejár. Vítá proto návrh poslance ČSSD Jaroslava Krákory na zablokování privatizace, který by dočasně situaci řešil, než bude přijat zákon o neziskových nemocnicích.

Podle Olejára mezinárodní zkušenosti jednoznačně kvalifikují ziskové formy vlastnictví nemocnic za škodlivé a nebezpečné. Nejenže náklady na rozsahem srovnatelnou péči v soukromých ziskových nemocnicích jsou o šest až sedm procent vyšší, ale také kvalita péče je horší a úmrtnost vyšší.

"Panuje tam tendence zbavovat se důležitých, ale nevýnosných oddělení a klinik. Docházím i k zánikům nemocnic, pokud to majiteli vynese více než její provozování," varuje Olejár.

Proti plošné privatizaci nemocnic vystoupilo v soboru i představenstvo České lékařské komory.