Zatímco odpůrců případné války v Iráku přibývá, řady zastánců se ztenčují. Nyní se pro útok vyslovilo 22 procent (-2 % oproti lednu). Dotázaní odpovídali na otázku: Jak se stavíte ke snahám USA a jejich spojenců pokračovat v boji proti terorismu útokem na Irák? Rozhodně s akcí nesouhlasilo 39 procent a spíše 32. Přesvědčených příznivců je pět procent a spíše s válkou souhlasí 17 procent. Vyhraněný názor nemá 7 procent dotázaných.

Souhlas s postupem USA a spojenců v procentech
Rozhodně souhlasí 5
Spíše souhlasí 17
Spíše nesouhlasí 32
Rozhodně nesouhlasí 39
Neví 7

Agentura se dále ptala na stanovisko k akci bez mandátu OSN. Rozhodně proti bylo 46 procent, spíše 33. Bez mandátu by válku podpořila rozhodně dvě procenta a spíše deset. "Od počátku snah USA pokračovat v boji proti terorismu právě tímto směrem je to vůbec nejnižší naměřená míra souhlasu," uvádí CVVM.

Souhlas s akcí bez mandátu RB OSN v procentech
Rozhodně souhlasí 2
Spíše souhlasí 10
Spíše nesouhlasí 33
Rozhodně nesouhlasí 46
Neví 9

Na další otázku: Myslíte si, že tento postup přispěje k potlačení terorismu ve světě? odpovědělo záporně 69 a kladně 20 procent. Poměr odpůrců a příznivců ozbrojené akce je mezi voliči jednotlivých stran následující: KSČM 90/7, ČSSD 75/19, KDU-ČSL 70/22 a ODS 67/30. Dopočet do sta tvoří odpovědi nevím.

Myslíte si, že tento postup přispěje k potlačení terorismu ve světě?
Rozhodně ano 4
Spíše ano 16
Spíše ne 33
Rozhodně ne 33
Neví 11

CVVM ve svém výzkumu rozděluje českou veřejnost na tři poměrně homogenní skupiny, které "lze zjednodušeně označit jako zásadně nesouhlasící, nevyhraněné a spíše souhlasící."

První skupina, která tvoři asi jednu třetinu populace ČR, nevěří, že by útok na Irák mohl pomoci k potlačení terorismu a je tedy jednoznačně proti zásahu i proti naší účasti v něm. Tvoří ji zejména lidi starší 60 let, dále pak občané, kteří svou životní úroveň vnímají jako spíše špatnou, a stále častěji i lidé z Moravskoslezského a Zlínského kraje, obyvateli Prahy a stoupenci KSČM.

Skupina nevyhraněných, celá polovina populace, je charakteristická více diferencovaným pohledem. I když je jejich postoj k útoku spíše negativní, jsou ochotni podpořit alespoň některé formy české účasti. Ačkoli nevyhraněné postoje vyjadřují o trochu častěji ženy než muži, jsou v této skupině různé sociodemografické kategorie zastoupeny poměrně rovnoměrně.

Skupina poslední, zahrnující spíše souhlasící, je nejmenší a je tvořena přibližně jednou pětinou obyvatel ČR. Nejsou sice jednoznačně pro útok, avšak vyjadřují přece jenom kladnější stanoviska jak k zásahu, tak i k naší účasti. Častěji ji tvoří mladí mezi 20 a 30 lety, lidé s dobrou životní úrovní o něco více také muži, nežli ženy. Širší zastoupení má především v Karlovarském a Libereckém kraji a mezi stoupenci KDU-ČSL a ODS.

Seřazení české účasti podle procenta souhlasících
Druh účasti březen 2003 březen 2002
Poskytnutí polní nemocnice včetně vojenského personálu 59 64
Poskytnutí vzdušného prostoru ČR pro přelety spojeneckých letadel 47 62
Nasazení protichemické jednotky 47 54
Poskytnutí dopravního letadla 44 53
Poskytnutí materiální podpory 43 62
Vysílání Rádia svobodná Evropa z našeho území do Iráku 37 39
Nasazení zvláštních jednotek 29 41