Návrh na zrušení části předpisu podalo ministerstvo vnitra. Od nynějška bude o jednotlivých akcích a případném zkrácení nočního klidu rozhodovat zastupitelstvo.

Podle zákona o přestupcích je doba nočního klidu obecně od 22.00 do 06.00. Chrastavská vyhláška uváděla, že v době konání společenských a kulturních akcí pořádaných městem Chrastava je doba nočního klidu vymezena od 02.00 do 06.00.

Právě v tomto bodě podle vnitra vznikala neodůvodněná nerovnost. Mimoměstští pořadatelé totiž museli o udělení každé výjimky na pořádané akce v souvislosti s posunem uzavírací hodiny žádat radnici o svolení.

Omezení jen výjimečně

Na akce radnice ale takový povolovací proces nebyl vůbec potřeba a pořadatelé, kteří vystupovali pod hlavičkou města, si „policejní hodinu“ jednoduše stanovili sami. Veřejnost tak nemohla do rozhodování vstupovat s případnými námitkami.

ÚS v nálezu poukázal na to, že noční klid lze omezit jen výjimečně, a to předvídatelným způsobem, tedy například pro silvestr či pálení čarodějnic.

„Vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší, než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná,” uvedla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.