Nejvyšší sankce by měly hrozit za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Stejně tak se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Až 50 000 korun pokuty místo dosavadních 10 000 Kč by měl nově zaplatit občan, pokud by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, případně mu požadovaný údaj zatajil kvůli získání neoprávněné výhody.

Stejná sankce má nově hrozit za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem. Po podpisu prezidenta by měla novela začít platit od července příštího roku.

Zákaz pobytu skončí

Obce rovněž přijdou o právo zakázat lidem za opakované porušení veřejného pořádku pobyt na svém území. Senátoři o tom rozhodli v novele zákona o přestupcích. Zastánci zákazu jeho zachování v horní komoře neprosadili. Nepomohlo jim ani varování, že obce tak budou připraveny o účinný nástroj postihu nepřizpůsobivých lidí.

Zrušení zákazu navrhla při úpravách přestupkového práva vláda. Podle kritiků se tento druh trestu už loni příliš nevyužíval. Obcím umožňoval narušitele pořádku vykázat až na tři měsíce.

Podle předkladatelů nebyl zákaz pobytu v souladu s ústavně zaručenou svobodou pohybu a pobytu.