„Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za přelomové, vítáme ho a dává nám jistou naději, že klášter zůstane v majetku kraje. Podle poslední argumentace odvolacího soudu jsme se měli celých deset let chovat jen jako provizorní správce a čekat, dokud se o klášter někdo nepřihlásí, což nepovažujeme za dostatečné odůvodnění,“ řekl v pondělí krajský radní pro oblast investic a majetku Josef Dvořák (ČSSD).

Jak uvedla mluvčí hejtmanství Martina Götzová, kraji společně s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo účinně zpochybnit závěr soudů nižších stupňů, podle kterého areál bývalého kapucínského kláštera v Opočně přešel ze státu na kraj v rozporu s tzv. blokačním paragrafem zákona o půdě.

„Nejvyšší soud má ale za to, že převod majetku ze státu na kraj byl v pořádku a vlastníkem areálu je skutečně Královéhradecký kraj. Soudy nižších stupňů jsou vázány právními názory dovolacího soudu. Celá věc se vrací k soudu prvního stupně, tedy Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou,“ doplnil radní Dvořák.

Řád se o klášter léta nezajímal

Královéhradecký kraj podal na podzim loňského roku dovolání k Nejvyššímu soudu poté, co zazněl verdikt, že vlastníkem areálu bývalého kláštera v Opočně je Česká republika, ne kraj. Provincie kapucínů tak mohla na základě tohoto rozhodnutí zažádat o jeho návrat v rámci restituce, což kraj odmítal. Tento rozsudek vydal nejdříve Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou v říjnu 2014 a potvrdil ho i Krajský soud v Hradci Králové v červenci 2015.

Královéhradecký kraj se o sporný objekt na opočenském náměstí deset let staral a investoval do něho. „Naopak kapucíni, kteří podali žalobu o určení vlastnictví, své nároky na klášter po celou dobu neuplatňovali. O areál projevila provincie zájem až v roce 2013, kdy Královéhradecký kraj zveřejnil záměr soubor nemovitostí prodat jakožto nepotřebný majetek. Znalec tehdy vyčíslil odhadní cenu na 8,5 miliónu korun,“ připomněla mluvčí Götzová.

Kapucíni chtěli věnovat klášter městu

Zájem naopak projevilo město Opočno, ovšem požadovaná cena pro něj i vzhledem k předpokládaným nákladům na rekonstrukci objektu byla neakceptovatelná.

Advokát kapucínů Tomáš Nahodil potvrdil, že pokud stát kapucínům klášter vydá, tak ho bezúplatně převedou právě na město Opočno. „Pokud existovala varianta domoci se vlastnictví řádu ke klášteru cestou církevních restitucí, pak nyní nic nebrání dovršení té dohody a areál převést do vlastnictví města,“ sdělil Právu loni v září advokát Nahodil.