Dolní komora nepřijala pozměňovací návrhy Senátu, který chtěl pokutu za ztrátu nebo třeba za úmyslné poškození občanského průkazu ponechat  na současných pěti tisících.

Riziku pokuty až 10 tisíc korun se vystaví každý, kdo poskytne nebo přijme občanský průkaz či pas do zástavy, bez souhlasu majitele pořídí jeho kopii, nepožádá ve stanovené lhůtě o jeho vydání, osobně ho nepřevezme nebo ho úmyslně poškodí, zničí, zneužije nebo tomu nezabrání.

Nové občanské průkazy budou už obsahovat strojově čitelné údaje. Dosavadní průkazy bez těchto údajů pozbudou platnosti nejpozději 31. prosince 2008. Starý občanský průkaz odevzdá zájemce až při převzetí nového.

Novela, kterou dnes sněmovna přijala, má také lépe a důsledněji harmonizovat informační systém evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů a evidence obyvatel. Předloha začne platit až ji podepíše prezident Václav Klaus.