Čtyřicet dva slibů, které zazněly v rozličných diskusích a rozhovorech, bylo rozděleno do tří kategorií. První se týká personálií, druhá ústavních kompetencí a třetí zbývajících oblastí.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Zeman tak například dostál slibu, že s ním na Hradě nebudou působit jeho někdejší poradce Miroslav Šlouf ani podnikatel Zdeněk Zbytek. Zasadil se rovněž o pokračování Pavla RychetskéhoÚstavního soudu a podařilo se mu rovněž prosadit, že v jeho ochrance nebudou strážci, kteří měli na starost bezpečnost jeho předchůdce Václava Klause při incidentu v Chrastavě. Na Klause tehdy vystřelil muž z airsoftové pistole.

Za průběžně splněný slib považuje Demagog posílení pestrosti rady České národní banky a důraz na odbornost ministrů.

Přehled plnění slibů prezidenta Miloše Zemana naleznete zde

Zeman naopak nenaplnil své tvrzení, že si v případě zvolení vezme na Hrad toliko řidiče a tajemníka a nebude mít žádné poradce. Na stránkách Hradu je uvedeno 15 jmen včetně bývalých ministrů Zemanovy úřednické vlády či podnikatele Martina Nejedlého. Ten byl jednatelem firmy Lukoil Aviation Czech, které stát uložil pokutu téměř 28 miliónů. Tu firma minulý týden v pátek na základě verdiktu soudu zaplatila.

Jako nesplnitelný se ukázal záměr zbavit se dvojice spolupracovníků Václava Klause - Petra Hájka a Ladislava Jakla, neboť oba z Hradu odešli ještě před Zemanovým nástupem. Prezident nepochodil ani se záměrem jmenovat do rady ČNB Jana Švejnara, který se sám nechal slyšet, že by post nepřijal.

Doplněný Ústavní soud

Z oblasti ústavních kompetencí prezident plní slib návštěv obou parlamentních komor i sliby týkající se doplňování pléna Ústavního soudu, což se jeho předchůdci nedařilo. Jako průběžně plněné označil Demagog závazky týkající se výjimečného udělování milostí, nevyhlášení amnestie a neudělení vyznamenání členům skupiny bratří Mašínů. Prezident se rovněž zatím vyhnul tomu, aby jmenoval českého velvyslance v Kosovu, s jehož uznáním nesouhlasí.

Za nesplněné sliby lze označit Zemanovo tvrzení, že namísto vetování zákonů by se snažil prosadit připomínky na jednání vlády. Zeman prozatím vetoval čtyři zákony. Prezident nedodržel ani zaběhlý automatismus jmenování velvyslanců navržených ministrem zahraničí, k němuž se přitom přihlásil. Později uvedl, že od velvyslanců vyžaduje ekonomickou erudici, a v době sporů o věkový limit pro ambasadory připomněl, že jejich jmenování i odvolání je v kompetenci hlavy státu.

Nerealizovanými sliby jsou alespoň prozatím vetování zavedení školného či protikuřáckého zákona. Nedošlo rovněž k prezidentově abdikaci, k níž by Zeman přistoupil v případě, že by mu parlament vyslovil nedůvěru.

Dražší kampaň a nižší příspěvky do fondu

Ze zbývajících oblastí prezident dostál slibu návštěv krajů, vyvěšení vlajky EU na Hradě či používání vozů tuzemské výroby. Zeman rovněž dostál slibu navrhnout změnu volebního systému, stvrdil zrušení druhého důchodového pilíře a seznámil se rovněž s případem patrně nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka.

Nedodržel naopak proklamované výdaje na kampaň, který namísto avizovaných tří miliónů přišla  na více než 37 miliónů. Prezident nedostál ani slibu zdržet se kritiky vlády či svých protikandidátů z prezidentské volby. Nenaplnil ani slib dávat 30 procent svého platu na prezidentský fond. Zemanův příspěvek je zhruba poloviční. Fond navíc nepoukazuje finance na umořování státního dluhu, což byl jeho původně deklarovaný účel, nýbrž na záchranu zadlužených Klokánků.

Nejde o nezávislý projekt, tvrdí Ovčáček

Ovčáček nehodlá na analýzu slibů prezidenta reagovat. „Tento projekt je nejen neobjektivní, ale především není politicky nezávislý. Je financován Sorosovou nadací, navíc má vazby na konkrétní politická sdružení, která jsou jednoznačně antizemanovsky zaměřena,” uvedl.

Zmínil konkrétně spolek idealiste.cz. Ten má podle něj má vazbu „na současné špičky sociální demokracie a Úřad vlády ČR”.