Tvrdíte, že advokátka Samková kdysi podpořila české muslimy. Jakou formou?

Sama před lety nejednou, jak osobně tak i skrze svou advokátní kancelář, poskytla právní pomoc a rady ve velmi důležitých záležitostech Islámské nadaci v Praze. Toto však není vše. Tehdy se zřekla i nároků na odměny a služby tedy poskytla zcela zadarmo, pouze ze sympatie k organizaci, která se k islámu hlásí už přímo ve svém názvu.

Jak si tedy vysvětlujete její postoj?

Pokud si stojí za svým přirovnáním islámu k totalitním diktaturám evropských dějin, měla by odsoudit samu sebe za sympatie k protidemokratickému hnutí. Tážeme se, a možná si tuto otázku nepokládáme my sami: do jaké míry si může volič být jist, že její postoj je tentokrát pravdivý a konečný? Jsme přesvědčeni, že pro podobné typy zkrachovalých politiků a političek se islám stal jen odrazovým můstkem k získání politických bodů.

Turecký velvyslanec z jednání na protest odešel. [celá zpráva]

Jsme otevřeni veškerým debatám, které prohlubují vztahy s veřejností. Diskuse odbourávají předsudky a nepřátelství. Musí však probíhat na úrovni, ve vší slušnosti a v ovzduší tolerance. Nikoli tedy propagandou a urážením. Mrzí nás, že debata klesla právě na takovou úroveň. Někteří řečníci převzali xenofobní rétoriku, která jistě poškozuje pověst České republiky.

Vyřčená slova nesměřovala pouze na nás, ale na každého demokraticky smýšlejícího občana, který ctí hodnoty tolerance a respektu. Nechceme ani pomyslet, co by se stalo, kdyby se podobně nenávistní lidé jednoho dne chopili v naší republice moci.

K islámu je kritický i spisovatel Benjamin Kuras, který debatoval ve Sněmovně.

Je již dlouhou dobu naším oponentem. Neustále opakuje tvrzení, že integrace muslimů v západní Evropě selhala. Přitom právě v zemi, kde pan Kuras strávil velkou část svého života a ve které dodnes částečně žije, se primátorem Londýna, tedy hlavního města Británie a zároveň největšího evropského města, stal muslim.

Pokud právě toto není jeden z důkazů pozitivní integrace a ztotožnění se muslimů s demokratickými principy, pak už skutečně nevím, co jiného by to mohlo dokázat.

Avšak navzdory všem těmto svým tvrzením je Benjamin Kuras ve svých názorech konzistentnější a nepřekračuje při objasňování svých postojů meze normální a obvyklé při demokratické diskusi.