Zeman v krátkém proslovu označil Karla IV. za největší osobnost českých dějin. "Karel IV. se zasloužil o svoji i naši společnou vlast," řekl prezident. Panovník podle něj učinil z Českého království na tehdejší poměry bohatou a prosperující zemi, sídlo kultury a vzdělanosti a dal českým zemím mezinárodní kredit.

Karel IV. byl geniální architekt, či spíše urbanista, řekl Zeman. Zmínil také jeho rozšiřování zemí Koruny české spíše diplomacií než vojenskou aktivitou.

Za účasti prezidenta Miloše Zemana a dalších nejvyšších představitelů státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy sloužil kardinál Dominik Duka 14. května v katedrále svatého Víta mši k 700. výročí narození Karla IV.

Za účasti prezidenta Miloše Zemana a dalších nejvyšších představitelů státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy sloužil kardinál Dominik Duka 14. května v katedrále svatého Víta mši k 700. výročí narození Karla IV.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

"Císař Karel se postaral i o vše, co bylo potřeba k úplné suverenitě Českého království," řekl Duka. Zmínil v této souvislosti založení univerzity, vznik pražského arcibiskupství a zhotovení Svatováclavské koruny. V čele státu Karel IV. podle Duky vždy sloužil bohu i člověku.

Zlatá doba Karlovy vlády stála na spravedlivém uspořádání společnosti, v němž panovník a církev nesoupeřili, ale spolupracovali, řekl kardinál. "I dnes mluvíme o kooperačním modelu soužití církve a a státu," podotkl.

Mši sloužil kardinál Dominik Duka v katedrále svatého Víta.

Mši sloužil kardinál Dominik Duka v katedrále svatého Víta.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Klenoty budou pro veřejnost vystaveny dva týdny

Apoštolský nuncius Giuseppe Leanza během obřadu přečetl požehnání poslané papežem Františkem, zazněla také česká hymna.

Svatováclavská koruna a další korunovační klenoty byly vyzvednuty z komory ve svatovítské katedrále ve čtvrtek. K výročí narození Karla IV. budou od neděle po dva týdny vystaveny ve Vladislavském sále. Klenoty se vystavují jen za zvláštních okolností, většinou při příležitosti volby českého prezidenta.

Prezident Miloš Zeman při proslovu ve Svatovítské katedrále.

Prezident Miloš Zeman při proslovu ve Svatovítské katedrále.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Mše, která se konala přesně v den, kdy se před 700 lety Karel IV. narodil, se zúčastnili tři zástupci evropských panovnických rodů: lucemburský velkovévoda Jindřich I., monacký kníže Albert II. a lichtenštejnský dědičný princ Alois.

Přítomni byli mimo jiné premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a další členové vlády, předsedové Senátu i Sněmovny, vysocí církevní představitelé, zástupci univerzit, armády či samospráv.