„Odpor vůči totalitě je jednou z nejvyšších občanských ctností,” prohlásil Stropnický. Komunističtí pohlaváři měli podle něj zvláštní představu, že člověka osvobodí jeho zotročením, a vyhlásili válku vlastnímu národu.

„Vždy se ale našli ti, kdo se dokázali vzepřít. Kdysi jste odmítli kompromis se špatností, riziko bylo vaší jedinou jistotou,” poznamenal.

Osvědčení dostal také Georg Kebrle za aktivní působení v exilové Československé sociální demokracii a publikační činnost. Kebrle pro své postoje dvakrát Československo opustil, v roce 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy dobrovolně, později nuceně na nátlak komunistické tajné policie. Stále žije v Rakousku.

Novinářům řekl, že na nynějším režimu mu vadí, že se po roce 1989 nevypořádal s komunistickými zločiny.

Osvědčení získalo 1072 lidí

Milan Beránek byl oceněn za podporu při vydávání a rozšiřování nezávislých samizdatových periodik zaměřených na obhajobu lidských práv a svobod.

Podobně Zdeněk Kotrlý dostal ocenění za opisování a distribuci samizdatových materiálů a za podíl na založení Demokratické iniciativy. Jednomu z oceněných - Miroslavu Koptovi - bylo přiznáno také postavení válečného veterána.

Posmrtné ocenění dostalo 16 účastníků třetího odboje, mimo jiné za aktivní působení v protikomunistických skupinách, převaděčství nebo spolupráci se zahraničními zpravodajskými službami.

Osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu začalo ministerstvo obrany vydávat před více než čtyřmi roky, dosud jej získalo 1072 lidí. Z 4400 žádostí bylo zamítnuto 1911, ve 448 případech bylo správní řízení zastaveno.

Přímým účastníkům třetího odboje vyplatilo ministerstvo 62,7 miliónu korun a pozůstalým manželkám či manželům 5,9 miliónu.