Třiačtyřicet procent lidí by udělilo azyl kvůli pronásledování z náboženských důvodů. Z národnostních důvodů by bylo pro poskytnutí azylu 42 procent občanů ČR. „Pouze čtvrtina populace (24 procent) souhlasí s udělením azylu kvůli velmi špatné hospodářské situaci v zemi,“ konstatoval STEM.

V jakém případě by měla ČR udělit azyl uprchlíkům?

V jakém případě by měla ČR udělit azyl uprchlíkům?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Agentura podobný výzkum prováděla v roce 2005. Oproti němu se míra souhlasu s udělováním azylu výrazně snížila.

„Nejvýrazněji se snížila vstřícnost občanů k udělování azylu z důvodu špatné hospodářské situace (o 35 procentních bodů) a z náboženských nebo národnostních důvodů (o 32 procent),“ uvádí zpráva.

Měla by ČR poskytovat azyl uprchlíkům, kteří jsou pronásledování z náboženských, národnostních nebo rasových důvodů?

Měla by ČR poskytovat azyl uprchlíkům, kteří jsou pronásledování z náboženských, národnostních nebo rasových důvodů?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Méně se změnily názory na udělení azylu kvůli válečnému konfliktu. Oproti roku 2005 poklesla ochota o 19 procent.

Uprchlíkům z kterých zemí by měla ČR poskytovat azyl?

Uprchlíkům z kterých zemí by měla ČR poskytovat azyl?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vliv má politická orientace a vzdělání

Agentura prováděla výzkum mezi 16. a 23. březnem mezi 1050 lidmi. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

STEM uvedl, že názory na udělení azylu kvůli pronásledování z náboženských nebo národnostních či rasových důvodů záležely na vzdělání dotázaných. „Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním je významně vyšší podíl těch, kteří by migrantům azyl z těchto důvodů udělili,“ stojí ve zprávě.

Významný vliv v rozhodování má podle agentury také politická orientace. Kromě důvodu zoufalé hospodářské situace platí, že udělování azylu uprchlíkům jsou více nakloněni pravicově orientovaní lidé.