Tři nové cisternové automobilové vozy jsou připraveny ve stanicích Petřiny a Holešovice. „Výhoda tohoto vozu spočívá v tom, že má menší rejd. Dokáže se tedy otočit na menší ploše, což je v tunelu žádoucí prvek,“ popsal Novinkám hasič Jakub Petržíla.

Vůz má 7,5 metru na délku a 3 metry na výšku. Široký je 2,5 metru a dojezd k místu události je rychlejší už díky menším rozměrům vozidla.

Nový cisternový automobilový vůz

Nový cisternový automobilový vůz

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

„Vozidlo je vybavené tišším vyprošťovacím zařízením. To je zároveň i lehčí, což nám umožňuje pronášet si ho tunelovými přípojkami. Důležitým vybavením do tunelu je také vysokotlaký proud, kterým můžeme hasit pomocí menšího proudu vody,“ řekl Jakub Petržíla.

Dále mají hasiči k dispozici termokameru, která usnadňuje vyhledávání ohnisek i lidí v zakouřeném prostoru. Součástí nového vybavení je také protichemický přetlakový oblek. Ten zabraňuje styku s chemickou látkou. Nové jsou také navigační tablety a další potřebná technika.

Nová technika pro pražské hasiče

Nová technika pro pražské hasiče

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

„Tunelový komplex Blanka je nejdelším městským tunelem v Evropě, a proto je jasné, že k němu musíme přistupovat se zvláštní péčí i co se týká bezpečnosti. Nová technika pomůže ochraňovat nejen zdraví případných účastníků nehody, ale i samotných hasičů,“ sdělila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Hlavní město vyšel dar na 30 900 000 korun bez DPH.