Podle svých slov už zrušení vojny v roce 2004 konzultoval s veliteli. Ti ho ujistili, že se to jeví jako možné. Návrh však ještě musí schválit vláda a parlament. Obrana předělá armádní reformu "Než krátit vojenskou základní službu, je lepší poslední brance propustit na Vánoce roku 2004," uvedl Tvrdík. Dodal, že si to vyžádá přepracování armádní reformy, která dosud počítala s tím, že by poslední nedobrovolný voják opustil kasárna koncem roku 2006, případně o rok dříve, pokud by nábor nových profesionálů probíhal dobře.

Vojáci si libují, že o službu je zájem

"Lidé začínají považovat službu v armádě za atraktivní povolání. Svou roli určitě sehrává poměrně vysoká nezaměstnanost," informoval Tvrdík. Míní, že pokud by se v příštích dvou letech získalo proti původnímu předpokladu o 2700 nových vojáků více, dá se urychlení profesionalizace zvládnout. Reforma dosud počítala, že se v letech 2003 až 2005 naverbuje zhruba 4000 profesionálů ročně. Pokud by se politici rozhodli dát přednost zkracování základní služby, byla by to podle Tvrdíka pro obranu nepříjemná rána. Upozornil, že by to profesionalizaci prodražilo.

Letošní ročník bude poslední

"Z prvních konzultací s armádními veliteli jednoznačně vyplývá, že krácení logicky znamená, že musí na vojnu přijít 2,5krát víc vojáků," prohlásil Tvrdík s tím, že to by znamenalo nadále udržovat výcvikové kapacity v lokalitách, které jsou pro vojáky neperspektivní. Zvýšily by se náklady i na výstroj branců. "Do konce roku 2006 podle koncepce reformy v neměnné podobě se počítá s nástupem 22 tisíc vojáků základní služby. A jestli nebude přikročeno ke krácení služby, tak branci, na které by připadalo datum odvodu v roce 2004, už do armády nenastoupí. Letošní ročník by byl ročníkem posledním," uvedl dále Tvrdík.