Přesný termín v návrhu prováděcího zákona neurčili, neboť to přísluší prezidentu republiky. Poslanci se obávají, že pondělní termín by mohl například zkomplikovat výuku ve školách, kde často bývají volební místnosti.

Občané, kteří se zúčastní referenda, dostanou podle předlohy hlasovací lístek spolu s úřední obálkou až ve volební místnosti od komisařů. Lístek by měli upravit tak, že do rámečku před příslušnou kladnou nebo zápornou odpovědí udělají křížek. Lístek pak vloží do obálky, kterou hodí do urny. Způsob hlasování tak bude podobný jako při parlamentních volbách.

Ministerstvu zahraničí by se líbilo, kdyby firmy daly svým zaměstnancům dvě hodiny volna na hlasování v den referenda o vstupu do EU. Bylo by to pěkné gesto, které by historicky prvnímu referendu v ČR prospělo, soudí ředitelka ministerského odboru komunikační strategie Jana Adamcová.