Na vypuštění dotčených paragrafů apeloval zejména senátor a někdejší státní zástupce Miroslav Antl (ČSSD). Senátoři nakonec jím předložené pozměňovací návrhy podpořili.

Ustanovení se do normy dostala na návrh sněmovního právního výboru. Ten chtěl, aby se společnost trestní odpovědnosti mohla zprostit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré možné úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního jednání. Jednalo by se například o to, že firma měla etický nebo protikorupční kodex.

Norma měla primárně upravit výčet trestných činů, za něž by mohly být právnické osoby stíhány. Společnosti by nově mohly být stíhány za všechny trestné činy kromě těch, jež jsou výslovně vyloučeny. Nyní je tomu naopak.