Pokud navrhovaný zákon poslanci a senátoři schválí, mohly by být cigarety k dostání ještě u čerpacích stanic a v ubytovacích zařízeních, kde nebydlí děti. Zakázán má být prodej kusových cigaret. Automaty s cigaretami najdou kuřáci pouze v místech, kam nemohou mladí lidé do 18 let. Nový zákon má zpřísnit i pravidla pro prodej alkoholu.

Výrazně by měl zákon o opatřeních na ochranu před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami omezit kouření na veřejných místech. Kouřit by se nesmělo například v čekárnách a přístřešcích zastávek veřejné i městské dopravy. Za porušení by provinilec zaplatil až tisíc korun. Za prodej alkoholu a tabákových výrobků dětem a mladistvým má po přijetí zákona hrozit pokuta od 20 000 do 100 000 korun.

Zákon, který má platit od poloviny letošního roku, stanovuje také strategii odstranění problémů vyvolaných užíváním návykových látek a upravuje i podmínky léčby závislých. Nově se část pravomocí přenáší na kraje a obce.