Na akci, která se měla po tři večery odehrávat v Průmyslovém paláci v Holešovicích, mířily tisíce homosexuálů z Evropy.

"Americký organizátor, který měl zajistit jak pronájem prostor na Výstavišti, veškerou aparaturu, osvětlení tak účinkující zahraniční i české celebrity, nebyl schopen dostát ani jednomu ze svých závazků. Dva ze tří organizátorů jsou momentálně v rukách policie," sdělil Laštovička.