"Pod taktovou Českého svazu ochránců přírody probíhá už dlouhá léta také podzimní vlna úklidů. Na tuto tradici chceme navázat i v rámci nové spolupráce se Spolkem Ekosmák. Sto tisíc dobrovolníků tak pořád není mimo naše možnosti," uvedl koordinátorka projektu za ČSOP Kateřina Landová.

Brněnský informatik se rozhodl uklidit Česko, přidaly se tisíce lidí

V předchozích letech se konaly dvě oddělené úklidové akcie, a to Ukliďme svět, pořádaný ochránci přírody, a Ukliďme Česko, organizované Ekosmákem. Loni se obou akcí zúčastnilo dohromady 52 000 lidí, z toho 63 procent jich bylo mladších 18 let.

Organizátoři ale upozorňují na to, že podobné aktivity nemohou vyřešit komplikovaný problém černých skládek na území republiky.

"Pro to, abychom se černých skládek zbavili nadobro, je třeba legislativních změn, které jsou již naštěstí součástí návrhu nového odpadového zákona," dodal Miroslav Kubásek z Ekosmáku.