„Sociální služby poskytují nepostradatelnou pomoc nejpotřebnějším skupinám občanů. Za minulých vlád byly tyto služby výrazně podfinancovány, nám se za poslední dva roky podařilo celkově navýšit finanční prostředky na tuto oblast o necelé dvě a půl miliardy korun,“ řekla ve čtvrtek Marksová.

„Ani nyní se ale nedomnívám, že lidé v sociálních službách jsou placeni tak, jak by si zasloužili,“ dodala.

Peníze budou přiznány jak v rámci krajských dotačních programů, tak dotačního programu MPSV. Dotační komise zasedne nejpozději do konce května, peníze by měli poskytovatelé sociálních služeb obdržet už v červnu. Marksová uvedla, že navýšení mezd se bude týkat všech a nebude rozdíl mezi poskytovateli, ať už to jsou kraje, nebo neziskové organizace.