Za nejzávažnější přestupky, mezi něž patří jízda pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, odmítnutí podrobit se vyšetření na přítomnost těchto látek, jízda bez řidičského průkazu či způsobení nehody, při níž došlo ke zranění další osoby, by nově hrozila pokuta v rozmezí 25 až 75 000 korun a zákaz řízení na 18 měsíců až tři roky.

Stejně vysoká pokuta by nově mohla hrozit například i při jízdě s vozidlem se zadrženým osvědčením o registraci.

Kompletní přehled změn představilo ministerstvo na svých stránkách

Razantní zvýšení pokut navrhuje ministerstvo i za vjetí na železniční přejezd  v okamžiku, kdy je to zakázáno. Namísto dosavadních 5000 korun by mohla pokuta narůst až na 25 000 korun. Stejně tvrdě by mělo být sankcionováno i ujetí od dopravní nehody.

Dvě varianty informování o počtu bodů

Ohledně informování řidičů o stavu jejich bodového konta má ministerstvo připraveno dvě varianty.

„První varianta počítá s oznamováním dosažení celkového počtu šesti bodů, tedy poloviny počtu bodů, při kterém dochází k pozbytí řidičského oprávnění,” uvádí jeden z návrhů.

Druhou možností je, že by se řidiči dozvěděli o celkovém stavu bodů od policie přímo po spáchání přestupku.

„Velkou výhodou této varianty je, že se řidič o uloženém počtu bodů dozví hned a vyloučí se tak prodlevy při získávání této informace,” konstatuje ministerstvo. Zároveň však připomíná, že takováto změna by si vyžádala i další legislativní změny.

„K těmto podkladům se již vyjádřila odborná veřejnost a nyní se obracíme se stejnou prosbou i na širokou veřejnost. Máte-li zajímavé podněty k fungování bodového systému nebo k připravované legislativě, pošlete nám je,“ vyzval veřejnost ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Termín pro odeslání připomínek a návrhů je do 15. května a lidé je mohou posílat na e-mailovou adresu - pripominky@mdcr.cz.

Jak již Právo informovalo, změny bodového systému by mohly začít platit nejdříve v roce 2018. [celá zpráva]

Původní návrh na změny bodového systému

Navrhované změny bodového systému

FOTO: Právo