Za příspěvek na péči si mají postižení lidé zajistit opatrování v nějakém zařízení nebo pomoc doma.

Dospělí lidé s hendikepem dostávají nyní podle své závislosti na pomoci měsíčně 800, 4000, 8000 a 12 000 korun a děti 3000, 6000, 9000 a 12 000 korun. Od srpna by dospělí měli dostávat 880, 4400, 8800 a 13 200 korun, děti pak 3300, 6600, 9900 a 13 200 korun.

Dopad zvýšení příspěvků na letošní státní rozpočet ministerstvo práce odhadlo na 0,9 miliardy korun. Loni šlo na příspěvky na péči podle důvodové zprávy 21 miliard korun. Pobírá je více než 300 000 osob.

Poslanci naopak neschválili, aby se změnila pravidla pro přiznávání příspěvků.

Novela obsahuje rovněž úpravu možnosti držet člověka v ústavu proti jeho vůli. Tam by měli být lidé umisťováni pouze v případě, že by byli na svobodě nebezpeční sobě či okolí. Pokud by dotyčný vyslovil nesouhlas, musel by jeho pobyt v ústavu posuzovat soud.