„Na základním kurzu se nic nemění. To, co řekl prezident Zeman, chápu v kontextu toho, že jde o ekonomicky-konkurenční boj, kterému podle pana (ředitele zahraničního odboru prezidenta pozn. red.) Kmoníčka některé evropské země nebyly nakloněny,“ analyzoval Stropnický Zemanův rozhovor pro čínskou televizi a zdůraznil, že vazby Česka v rámci Evropské unie a NATO zůstávají pevné a prioritní i po návštěvě čínského prezidenta. [celá zpráva]

Zeman hovořil o restartu vztahu s Čínou a vymanění se Česka z přílišného vlivu Spojených států a Evropské unie.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala, který byl v nedělních Otázkách Václava Moravce Stropnického oponentem, kontroval prohlášením, že vláda zcela přenechala kompetence zahraniční politiky Hradu a pokud jde o kabinet, není vůbec jasné, co chce při jednání se zahraničními partnery vlastně prosazovat.

Petr Fiala, předseda ODS

Petr Fiala, předseda ODS

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Támhle nám někdo něco říká z Hradu, támhle nám zase někdo něco vzkazuje z Washingtonu a támhle si něco myslí Andrej Babiš. Tak co je tohle za zahraniční politiku? Nemáme konzistentní jasně formulovanou, vysvětlenou a obhajovanou zahraniční politiku,“ oponoval Stropnickému v OVM Fiala.

Pokud jde o řešení migrační krize, řekl předseda občanských demokratů, že Sobotkova vláda pouze konejší veřejnost tvrzením, že něco vyjednává v Bruselu. „Sobotka říkal, že existují evropská řešení, na která se máme spoléhat, a pak se ukázalo, že žádná evropská řešení nejsou,“ řekl Petr Fiala.

Ministr obrany v reakci na to upozornil, že kritizovat je vždycky snadné, ale že najít kompromis na celoevropské úrovni je složité. Unijní moloch se prý dal konečně do pohybu, řešení se nalézají a je kvůli nim třeba skousnout i dílčí neúplně výhodné kroky, například zrušení víz pro Turky.