"S jinou drogou než s marihuanou má jednorázovou zkušenost 86 000 lidí, opakovaně pak 33 000," uvedla. Podle ní pozitivním trendem je zastavení poklesu věku první zkušenosti s nelegálními drogami. "Mezi roky 1999 a 2003 se nezvýšil podíl těch, kteří drogu zkusili od svých 13 let."

Čísla jsou z unikátní mezinárodní studie, která se pod hlavičkou Rady Evropy uskutečnila opakovaně třikrát po sobě v letech 1995 až 2003 ve třiceti zemích Evropy včetně ČR. Průzkum se přitom zaměřil na kouření, pití alkoholu a užívání nelegálních drog. V ČR bylo v rámci mezinárodního projektu dotázáno 3172 osob a v národní studii pak více než 15 000 dospívajících z různých typů středních škol a učilišť.

V porovnání let 1999 a 2003, jak průzkum ukázal, došlo k poklesu užívání heroinu a pervitinu, ale naopak k nárůstu zkušeností s marihuanou a extází.

Kouření mírně pokleslo

Podle uvedené studie denně kouří 27 % dospívajících a z nich je téměř 8 % silných kuřáků, kteří denně vykouří více než 11 cigaret. Podíl silných kuřáků však v uplynulých čtyř letech poklesl.

"V konzumaci alkoholu se situace od roku 1999 významně nezměnila, což je vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v ČR varující údaj," uvedla Jacobsová-Exnerová. Šestkrát v měsíci pijí alkohol chlapci a nadměrné dávky třikrát v měsíci. Opilost více než třikrát v posledním měsíci udalo téměř 14 % dotázaných.

V České republice je hodně preventivních a léčebných programů zaměřených na drogovou závislost, ale ne všechny mají úspěch u mladých. Proto budou přehodnoceny a rozvíjeny jen takové, které dokáží mladou generaci odvést od závislosti na drogách, kouření a alkoholu.

"Potřebujeme studie, které zjistí, jak a které preventivní programy fungují a jak dosáhnout toho, aby léčba byla úspěšná co nejdříve a za nejnižší cenu. Proto se programy budou přehodnocovat," soudí náměstek ministryně zdravotnictví Milan Špaček.

Výzkum totiž ukázal, že některé programy mají dokonce opačný efekt, a protože jsou špatně postaveny, spíše vedou mladé lidi ke drogám než k odvykání jejich užívání.