Pokud jsou tito zaměstnanci zdraví a mladí, nic se neděje - mají nízké odvody a přijdou si i na docela slušné peníze. Problém nastane, když onemocní nebo odejdou do invalidního či starobního důchodu.

Mnohdy pak kroutí hlavou nad výší přiznané nemocenské nebo důchodu. Nedokáží pochopit, že dávka, kterou jim úřad vypočítal, je proti jejich skutečným příjmům minimální, neboť byla vypočítána pouze z přiznané, tedy minimální mzdy.

"Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se v poslední době setkává s případy, kdy se lidé, kteří dostávali tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší starobního, případně invalidního důchodu. Zdá se jim nízký. Jde například o zaměstnance malých restaurací," řekla Právu tisková mluvčí ČSSZ Štěpánka Mikešová.

Nevěděli, nebo měli strach

Na dotaz, proč na tuto praxi přistoupili, bývá podle Mikešové odpověď všech téměř shodná: buď je vůbec nenapadlo, že to může mít vliv na výši důchodu a nebo měli strach, že kdyby na tento způsob odměňování nepřistoupili, nedostali by práci, o kterou měli zájem.

"Tito lidé si bohužel často neuvědomují, že výše penze závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši přiznaných (oficiálních) příjmů dosažených v rozhodném období," podotkla Mikešová.

"Za zaměstnance, kterým zaměstnavatel vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dostávají tzv. na ruku, organizace odvádí nižší pojistné. ČSSZ pak u těchto lidí eviduje nižší mzdy. Z nich pak v době, kdy zaměstnanec odchází do starobního důchodu, nebo žádá o důchod invalidní, vypočítává výši důchodu," dodala mluvčí.

Přišel o 1379 korun měsíčně

Pak se stávají případy, kdy například muž, jehož oficiálně vykazovaný příjem v posledních osmi letech jen nepatrně přesahoval minimální mzdu (MM), ale ve skutečnosti pobíral o pět tisíc více, nedostane důchod 7212 Kč, který by mu náležel z celkového příjmu 11 700 Kč (6700 MM + 5000 na ruku = 11 700), ale o 1379 Kč méně. Má tedy důchod jen 5833 Kč (vypočítaný pouze z oficiálně přiznané minimální mzdy). Přitom pojištěn byl tento člověk celých 43 let.

"Lidé si na nízkou výměru důchodu většinou nestěžují písemně. Obvykle se při osobní návštěvě pouze diví, proč je jejich důchod nepoměrný k jejich výdělkům. Upřesnění údajů (názvu zaměstnavatele, skutečných příjmů) přitom odmítají sdělit ze strachu z trestní odpovědnosti a z bývalých zaměstnavatelů," dodala Mikešová.

Průměrná výše starobního důchodu (bez souběhu s jiným typem důchodu, např. vdovským) činila v ČR ke konci srpna 7256 Kč. U mužů šlo průměrně o 8115 Kč, u žen pak o 6586 Kč měsíčně.