Projekt s příspěvkem na dopravu spustily úřady práce v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

„Požádat si o něj mohou klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 12 měsíců. Žádost může podat také uchazeč či zájemce o zaměstnání, který je bez práce i kratší dobu, pokud o ni přišel či přijde v důsledku hromadného propouštění,” informovala mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Příspěvek bude podmíněn tím, že člověk získá u zaměstnavatele smlouvu minimálně na 12 měsíců nebo dobu neurčitou. Maximální doba poskytování příspěvku je jeden rok a jeho výše bude od 1000 do 3500 korun podle dojezdové vzdálenosti.

Roli v přiznání příspěvku nebude hrát ani to, zda člověk jezdí do práce veřejnou dopravou nebo autem. Výjimku tvoří cestování na krátkou vzdálenost do 10 km.

Určování výše příspěvku na dopravu do zaměstnání
Dojezdová vzdálenost Výše měsíčního příspěvku
do 10 km bez nároku, v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1 000 Kč
10 – 25 km 1 500 Kč
25 – 50 km 2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč
 zdroj: Úřad práce ČR

Nárok na subvenci nebudou mít lidé, kteří u nového zaměstnavatele v předchozích dvou letech již pracovali, případně ti, kteří bydlí v obci, kde bude místo výkonu jejich práce.

Úřady práce nebudou příspěvek poskytovat ani na dojíždění do zahraničí a „nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku”.

Podpora bude vyplácena zpětně na základě předložení pracovní smlouvy a výplatního listu, který člověk získá od zaměstnavatele.