Ministr spravedlnosti Pavel Němec navrhuje snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí na čtrnáct let, u závažných deliktů jako je vražda, těžké ublížení na zdraví nebo i větší krádež, dokonce na dvanáct. Podpoříte jeho představu?

Jsem ochotna uvažovat o té první variantě. Diskutovat mohu maximálně o snížení trestní hranice na čtrnáct let, ne však o tom, aby to bylo dvanáct let. Je třeba si uvědomit, že i když hranici snížíme, vždy se setkáme s případem, kdy se trestného činu dopustí dítě, které bude mladší, než stanoví ona hranice, a tak ještě nebude trestně odpovědné. Nemyslím si, že snižování hranice trestní odpovědnosti je nějaké zásadní a dobré řešení situace. Důležitější podle mě je najít způsob jak zacházet s dětmi, které se dopouštějí takových činů, že se stávají nebezpečnými pro své okolí.

.: ANKETA
Myslíte si, že snížení hranice trestní odpovědnosti na 12 let odradí nezletilé delikventy od páchání trestné činnosti?
Hlasujte v anketě na konci článku.

Co je tedy podle vás řešení? Myslíte, že stačí nový speciální ústav pro mladistvé pachatele závažných trestných činů, který chcete zřídit?

Ano, ministerstvo školství přišlo s novelou zákona zákona o ústavní a ochranné výchově, která je předložena vládě. V ní je nově zakotveno to, že je ministerstvo oprávněno zřídit uzavřený výchovný ústav, kde bude velice důsledný dohled, odkud chovanci nebudou moci utíkat. Na druhou stranu ale, byť ústav bude mít tak trochu - a říkám to v uvozovkách - vězeňský režim, stále ještě to nebude vězení, ale výchovný ústav. Bude tedy působit více preventivně než represivně. Přece jen si myslím, že děti do vězení nepatří.

Budou vychovatelé umět s těmito dětmi pracovat? Už dnes psychologové některé zaměstnance výchovných ústavů kritizují za to, že problémové děti a mládež příliš nezvládají, že to s nimi moc neumějí...

Je to samozřejmě věc, která bude žádat nové přístupy a také nové finance.

Kdyby přece jen prošel návrh ministra Němce, jeho představa je, že by odsouzené děti neměly jít do nějakého zvláštního vězení, ale že by stačilo upravit pro ně některé ze současných výchovných ústavů. Ministerstvo spravedlnosti by vám tady vypomohlo vězeňskou službou, která by chovance hlídala, aby neutíkali. Je pro vás takové řešení přijatelné?

Ministr Němec se na mě prozatím s takovým návrhem neobrátil. Myslím si ale, že takové řešení není úplně šťastné. Lze uvažovat o přísnějším režimu ve výchovném ústavu, a pokud toto zařízení zůstane stále výchovným ústavem, bude i nadále pod ministerstvem školství. Pakliže by ale šlo o skutečné vězení, byť pro mladistvé delikventy, ministerstvo školství není připraveno takové zařízení spravovat. Jsme připraveni zřizovat výchovné ústavy, ať již s volným, či s přísným režimem.