Inspekce, která provedla ve škole mimořádnou kontrolu, konstatovala, že tehdejší ředitel František Bártl od října 2015 věděl „o nevyhovující úrovni výuky a také o déle trvající nekázni žáků, která v důsledku neřešení celé záležitosti vyústila až v napadání učitelky”.

KOMENTÁŘ DNE:
A taková to byla velká láska - O zvláštním vztahu mezi prezidentem Milošem Zemanem a šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Čtěte zde >>

Žádné účinné kroky prý vedení školy nepodniklo ani poté, co byla šikana pedagožky oznámena samotnými žáky. Ti předali jedné z učitelek videozáznam, na němž trojice žáků zesnulou pedagožku šikanuje.

„Náznaky úderů pěstí v těsné blízkosti obličeje učitelky, neartikulovaný řev před jejím obličejem, zesměšňující posunky, bránění v odchodu ze třídy zatarasením dveří lavicí,” shrnula inspekce. O závěrech šetření ve čtvrtek na tiskové konferenci referoval i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

„Škola nezačala případ šikany šetřit, nepřijala žádná bezprostřední opatření vedoucí k jejímu zamezení a nepřijala ani žádná opatření na ochranu pedagožky,” uvádí zpráva inspekce.

Pozastavila se i nad tím, že škola nechala pedagožku v dané skupině dále vyučovat. Vedení vědělo také o zdravotních obtížích učitelky angličtiny, které pravděpodobně měly za následek zhoršení kvality výuky.

František Bártl - ředitel Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze

František Bártl - bývalý ředitel Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle inspekce tak došlo k porušení školského zákona. Opírala se mimo jiné o videozáznamy, na nichž byla šikana zaznamenána. Ředitel Bártl byl koncem února odvolán. Jak Zatloukal připomněl, kdyby k odvolání nedošlo, inspekce by jej navrhla.

Inspekce se ve zprávě zabývala i kvalitou výuky anglického jazyka, na jejíž nízkou úroveň si žáci stěžovali. V prvním pololetí školního roku 2015/2016 se výrazně zhoršila. Žáci upozorňovali na pozdní příchody učitelky i neměnné téma probírané látky.

Chyby odhalila i hospitace a vedení školy s nimi bylo seznámeno. Ani v tomto případě však vedení nezjednalo nápravu.