Šičky ve věku 21 až 23 let se násilím zmocnily kazety s reportáží, čímž podle státního zástupce způsobily asi dvacetitisícovou škodu. Před soudem se měly zodpovídat kvůli obžalobě z loupeže. Štáb ČT zjišťoval podmínky, za kterých musí ženy z komunistické Koreje ve Skutči pracovat.

"Prezident republiky svou milostí zastavuje trestní stíhání, protože hrozí, že újma, která by vznikla korejským dělnicím, by mohla být zcela nepřiměřená škodě, kterou způsobily a kterou jsou připraveny nahradit," zdůvodnil Hrad prezidentskou milost.

Zájem o zahraniční dělnice ve Skutči vyvolaly informace, podle nichž šičky odváděly část svého výdělku komunistickému režimu v Severní Koreji. Velvyslanectví KLDR proti žalobě protestovalo, podle severokorejských diplomatů byly skutečnými poškozenými šičky, protože k natáčení nedaly svolení.

Klaus o víkendu řekl, že se při udělování milostí nepokouší "opravovat soudy" a kromě "supermimořádných" případů se řídí pravidlem, že pardon neuděluje před vynesením rozsudku. V případě severokorejských šiček se rozhodl udělal výjimku a zastavil stíhání ještě před tím, než se dělnice dostaly před soud.

Klaus změnil pět trestů

Prezident současně dalším třem lidem změnil trest na podmíněný. Jedná se o Miloslava Bohůnka, který byl odsouzen za poškozování věřitele na tři roky nepodmíněně. Prezident vzal v úvahu neúměrnou délku řízení a také skutečnost, že odsouzený část trestu již vykonal a že žádná škoda nevznikla.

Stejně Klaus postupoval u Hortensie Karáskové, odsouzené za krádež na tři měsíce. Milost jí udělil z rodinných důvodů, neboť se stará o tři nezletilé děti a nemocného otce. Také Jitka Kofroňová, odsouzená za podvod na dva roky dostala milost z humanitárních důvodů. Odsouzená má tři nezletilé děti, nejmladší pak u sebe ve věznici, objasnil Hrad.

Trest zcela prezident odpusti Pavlu Jiříčkovi, odsouzenému za zpronevěru na tři roky. Prezident promíjí zbytek trestu ze zdravotních důvodů, neboť odsouzený ve věznici podstoupil těžkou operaci srdce. Poslením, koho Klaus omilostnil, je René Niane, odsouzený za zanedbání povinné výživy na pět měsíců nepodmíněně.